BuiltWithNOF
De Vlinder

Informatie over Reiki
Willy Keller   Buitenplaats 135   8212 AE Lelystad   0320-246991

 

Reiki wordt door beoefenaars omschreven als een natuurlijke geneeswijze, die gebruikt kan worden om een positieve invloed uit te oefenen op disharmonie in ieder deel van (bijvoorbeeld)het menselijk wezen. Het wordt gebruikt ter behandeling van klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden. Beoefenaars claimen, dat het een alomvattend harmoniserende uitwerking kan hebben op alles waaraan energie ten grondslag ligt; zowel mensen, dieren, planten, objecten als situaties.

Mikao Usui ontwikkelde Reiki als behandelvorm, begin 2e eeuw in Japan, waar hij het vermogen energetisch te genezen, naar verluidt "ontving", na een lange zoektocht, op de 21ste dag van een periode van vasten en meditatie op de berg Kurama.

Reiki is een methode waarbij een ingewijde Reiki beoefenaar als intermediair optreedt en universele levensenergie doorgeeft aan de ontvanger. Volgens beoefenaars vindt deze energie zelf haar weg door het lichaam en de geest en heeft het een voedende en harmoniserende werking op de energiebanen en chakra’s. Het doorgeven van deze energie kan door zowel handoplegging, als op afstand. De bekendheid en populariteit van Reiki is met name de laatste 15 jaar sterk gegroeid in de Westerse wereld.

De naam Reiki bestaat uit twee Japanse woorden, te weten rei (betekent geest of ziel) en ki (betekent levensenergie in deze context). Een andere vertaling van reiki is "universele levensenergie". Bij het gebruik van Reiki worden lichaam, geest en ziel als geheel gezien wanneer het aankomt op ziekte en genezing. Daarnaast is het bestaan van energiebanen, chakra’s en aura’s rondom en/of op de lichaam een vanzelfsprekendheid voor Reikibeoefenaars.